Fluids Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Fluids Lab
Beskrivelse Introduction inquiry-based lab to buoyancy and fluid flow.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord bernoulli, buoyancy, fluid flow, fluid mechanics, pressure
Simuleringer Buoyancy, Fluidtrykk og gjennomstrømming


Forfattere Travis Brown
Skole / Organisasjon Clear Creek High School
Lastet opp 09.05.13
Oppdatert 09.05.13