Electrical Circuits (Series vs Parallel)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Electrical Circuits (Series vs Parallel)
Beskrivelse The purpose of this activity is to have students create a simple and parallel series circuits while making observations and predictions.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuit, electricity, parallel, phet, series, simple
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Constantina
E-post for kontakt cnikolop@hunter.cuny.edu
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 17.03.13
Oppdatert 17.03.13