States of Matter: Basics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter: Basics
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord States of Matter: Project
Simuleringer States of Matter: Basics


Forfattere Katherine Sarantis
E-post for kontakt ksaranti@hunter.cuny.edu
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 17.03.13
Oppdatert 17.03.13