The Covalent Bond Between Two Atoms


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Covalent Bond Between Two Atoms
Beskrivelse This homework assignment develops the concept of covalent bonding and employs the atomic interaction simulation to model a single, double, and triple bond, and the non-bonding interactions between the noble gases.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord bond energy, bond length, covalent bond
Simuleringer Atominteraksjoner


Forfattere Roberto Marrero
Skole / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lastet opp 09.03.11
Oppdatert 30.06.11