Instruction set in Photoelectric Expt.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Instruction set in Photoelectric Expt.
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Learning through simulation
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Pravin Joshi
E-post for kontakt skycom.nsk@gmail.com
Skole / Organisasjon HPT/RYK College
Lastet opp 02.11.09
Oppdatert 19.05.14