Basic Thermodynamics Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Basic Thermodynamics Inquiry
Beskrivelse This is a very basic inquiry/application about entropy and thermodynamics to be used with beginning chemsitry students
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Activiation Energy, Catalyst, Endothermic, Exothermic
Simuleringer Reversible reaksjoner


Forfattere Dan Kohler
Skole / Organisasjon Haslett High School
Lastet opp 03.03.09
Oppdatert 03.03.09