Greenhouse Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Greenhouse Effect
Beskrivelse
Emne Geofag
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord climate, global warming
Simuleringer Drivhuseffekten


Forfattere Kayne Spooner
E-post for kontakt kspoonerfish@aol.com
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 17.09.07
Oppdatert 22.10.10