Conductivity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conductivity
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conductor non-conductor
Simuleringer Conductivity


Forfattere Carl Bayer
E-post for kontakt ccbayer@cps.edu
Skole / Organisasjon Marshall Middle School
Lastet opp 05.02.09
Oppdatert 05.02.09