The Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Photoelectric Effect
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Photoelectric Effect
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere David Carroll
E-post for kontakt david.carroll@pisd.edu
Skole / Organisasjon Plano ISD
Lastet opp 18.06.09
Oppdatert 18.06.09