Blackbody Spectrum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Blackbody Spectrum
Beskrivelse Students will investigate the blackbody radiation graph and then answer questions based on it. Students will gain confidence by verifing simulation mathematics. A calculator, physics text book, and possibly physics information from the internet will be needed.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Quantum Mechanics
Simuleringer Blackbody Spectrum


Forfattere Curt Miller
Skole / Organisasjon Wheat Ridge High School
Lastet opp 15.01.07
Oppdatert 18.09.07