Microwaves


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Microwaves
Beskrivelse Students will investigate how molecules move and what happens when they move.
Emne Astronomi, Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Kinetic Molecular Theory
Simuleringer Microwaves


Forfattere Sarah Borenstein
E-post for kontakt sborenstein@cherrycreekschools.org
Skole / Organisasjon Campus Middle School
Lastet opp 19.08.08
Oppdatert 19.08.08