Telugu (तेलगू)

आम्ल-आम्लारी द्रावण (HTML5) HTML ఆమ్ల-క్షార సొల్యూషన్స్ (HTML5) Download Run now
बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा (HTML5) HTML Beer's Law Lab (HTML5) Download Run now
कॉन्संट्रेशन (संहति) (HTML5) HTML ఏకాగ్రత (HTML5) Download Run now
फॅरेडेचा नियम (HTML5) HTML ఫెరడే యొక్క లా (HTML5) Download Run now
घर्षण (HTML5) HTML రాపిడి (HTML5) Download Run now
प्रकाशविद्युत परिणाम Java కాంతి విద్యుత్ ఫలితము Download Run now

ही PhET सादृश्ये तेलगूमध्ये भाषांतरीत भाषातरीत झालेली नाहीत.

शिल्लक सादृशे PhET Translation Utility. वापरुन अनुवादीत करू शकता.