íslenska (Icelandic)

प्लावकता Flash Flotkraftur Download Run now
घनता Flash Þéttleiki Download Run now
भूपट्ट विवर्तन Java Flekahreyfingar Download Run now
सदिशांची बेरीज Flash Samlagning vigra Download Run now

ही PhET सादृश्ये Icelandicमध्ये भाषांतरीत भाषातरीत झालेली नाहीत.

शिल्लक सादृशे PhET Translation Utility. वापरुन अनुवादीत करू शकता.