रसायनशास्त्र

Screenshot of the simulation pH (सामु) मापन
pH (सामु) मापन
Screenshot of the simulation pH पातळी : प्रारंभिक
pH पातळी : प्रारंभिक
Screenshot of the simulation अणु बनवा
अणु बनवा
Screenshot of the simulation अण्विक आंतरक्रिया
अण्विक आंतरक्रिया
Screenshot of the simulation अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक
अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक
Screenshot of the simulation आम्ल-आम्लारी द्रावण
आम्ल-आम्लारी द्रावण
Screenshot of the simulation कृष्णिका वर्णपंक्ती
कृष्णिका वर्णपंक्ती
Screenshot of the simulation घनता
घनता
Screenshot of the simulation दोरी वरील लाट
दोरी वरील लाट
Screenshot of the simulation पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक)
पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक)
Screenshot of the simulation पदार्थांच्या प्रावस्था
पदार्थांच्या प्रावस्था
Screenshot of the simulation परिवर्तनीय प्रतिक्रिया
परिवर्तनीय प्रतिक्रिया
Screenshot of the simulation प्रकाशविद्युत परिणाम
प्रकाशविद्युत परिणाम
Screenshot of the simulation फुगा आणि प्लावकता
फुगा आणि प्लावकता
Screenshot of the simulation फुगा आणि स्थिरविद्युत
फुगा आणि स्थिरविद्युत
Screenshot of the simulation बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा
बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा
Screenshot of the simulation रासायनिक समिकरणे  संतूलीत करणे
रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे
Screenshot of the simulation रुदरफ़ोर्ड विचलन
रुदरफ़ोर्ड विचलन
Screenshot of the simulation रेडीओ तरंग आणि विद्युतचुंबकिय क्षेत्र
रेडीओ तरंग आणि विद्युतचुंबकिय क्षेत्र
Screenshot of the simulation रेणुचे आकार: प्राथमिक
रेणुचे आकार: प्राथमिक
Screenshot of the simulation रेणुता
रेणुता
Screenshot of the simulation रेणु बनवा
रेणु बनवा
Screenshot of the simulation रेणूचे आकार
रेणूचे आकार
Screenshot of the simulation वायूचे गुणधर्म
वायूचे गुणधर्म
Screenshot of the simulation वाहकता
वाहकता
Screenshot of the simulation कॉन्संट्रेशन (संहति)
कॉन्संट्रेशन (संहति)
Screenshot of the simulation समस्थानिके आणि अणुवस्तुमान
समस्थानिके आणि अणुवस्तुमान
Screenshot of the simulation सुक्ष्मतरंग
सुक्ष्मतरंग
Screenshot of the simulation Atomic Interactions
Atomic Interactions
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation Alpha Decay
Alpha Decay
Screenshot of the simulation Beta Decay
Beta Decay
Screenshot of the simulation Quantum Bound States
Quantum Bound States
Screenshot of the simulation Coulomb's Law
Coulomb's Law
Screenshot of the simulation Double Wells and Covalent Bonds
Double Wells and Covalent Bonds
Screenshot of the simulation Davisson-Germer: Electron Diffraction
Davisson-Germer: Electron Diffraction
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
Screenshot of the simulation Neon Lights & Other Discharge Lamps
Neon Lights & Other Discharge Lamps
new-ribbon Screenshot of the simulation Energy Forms and Changes
Energy Forms and Changes
Screenshot of the simulation Fourier: Making Waves
Fourier: Making Waves
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
Screenshot of the simulation The Greenhouse Effect
The Greenhouse Effect
Screenshot of the simulation Models of the Hydrogen Atom
Models of the Hydrogen Atom
Screenshot of the simulation Lasers
Lasers
Screenshot of the simulation Molecule Polarity
Molecule Polarity
Screenshot of the simulation Molecules and Light
Molecules and Light
Screenshot of the simulation Simplified MRI
Simplified MRI
Screenshot of the simulation Nuclear Fission
Nuclear Fission
Screenshot of the simulation Quantum Wave Interference
Quantum Wave Interference
Screenshot of the simulation Radioactive Dating Game
Radioactive Dating Game
Screenshot of the simulation Reactions & Rates
Reactions & Rates
Screenshot of the simulation Semiconductors
Semiconductors
Screenshot of the simulation Salts & Solubility
Salts & Solubility
Screenshot of the simulation Stern-Gerlach Experiment
Stern-Gerlach Experiment
Screenshot of the simulation Sugar and Salt Solutions
Sugar and Salt Solutions