इयत्तेनुसार प्राथमिक वर्ग

Screenshot of the simulation अंकगणित
अंकगणित
Screenshot of the simulation अपुर्णांक बनवा
अपुर्णांक बनवा
Screenshot of the simulation अपुर्णांकांची माहिती
अपुर्णांकांची माहिती
Screenshot of the simulation अपुर्णांकच्या जोड्या
अपुर्णांकच्या जोड्या
Screenshot of the simulation एकाचा दर
एकाचा दर
Screenshot of the simulation एनर्जी स्केट पार्क
एनर्जी स्केट पार्क
Screenshot of the simulation एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)
एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)
Screenshot of the simulation क्षेत्रफ़ळ शोधा
क्षेत्रफ़ळ शोधा
Screenshot of the simulation खाणे आणि व्यायाम
खाणे आणि व्यायाम
Screenshot of the simulation गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा
गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा
Screenshot of the simulation गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा
गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा
Screenshot of the simulation घनता
घनता
Screenshot of the simulation घर्षण
घर्षण
Screenshot of the simulation चंदावरोहण
चंदावरोहण
Screenshot of the simulation चुंबक आणि विद्युतचुंबक
चुंबक आणि विद्युतचुंबक
Screenshot of the simulation चुंबक आणि होकायंत्र
चुंबक आणि होकायंत्र
Screenshot of the simulation जनित्र (जनरेटर)
जनित्र (जनरेटर)
Screenshot of the simulation जॉन ट्राव्होल्टेज
जॉन ट्राव्होल्टेज
Screenshot of the simulation तरंग प्रतिघात
तरंग प्रतिघात
Screenshot of the simulation पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक)
पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक)
Screenshot of the simulation पदावली शोध
पदावली शोध
Screenshot of the simulation प्रकाशाचे अपवर्तन
प्रकाशाचे अपवर्तन
Screenshot of the simulation फंक्शन बिल्डर
फंक्शन बिल्डर
Screenshot of the simulation फुगा आणि स्थिरविद्युत
फुगा आणि स्थिरविद्युत
Screenshot of the simulation फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा
फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा
Screenshot of the simulation बल आणि गती : प्राथमिक
बल आणि गती : प्राथमिक
Screenshot of the simulation  मंडल जोडणी संच (DC फक्त)
मंडल जोडणी संच (DC फक्त)
Screenshot of the simulation  मंडल जोडणी संच (DC फक्त)
आभासी प्रयोगशाळा
मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा
Screenshot of the simulation रंग ओळख
रंग ओळख
Screenshot of the simulation लंबकाची प्रयोगशाळा
लंबकाची प्रयोगशाळा
Screenshot of the simulation वायूचे गुणधर्म
वायूचे गुणधर्म
Screenshot of the simulation विद्युत क्षेत्र हॉकी सामना
विद्युत क्षेत्र हॉकी सामना
Screenshot of the simulation संतुलिकरण
संतुलिकरण
Screenshot of the simulation कॉन्संट्रेशन (संहति)
कॉन्संट्रेशन (संहति)
Screenshot of the simulation फ़ंक्शन बिल्डर
फ़ंक्शन बिल्डर
Screenshot of the simulation १० बनवा
१० बनवा
Screenshot of the simulation Arithmetic
Arithmetic
new-ribbon Screenshot of the simulation Build a Fraction
Build a Fraction
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Intro
Fractions: Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Wave Interference
Wave Interference
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC
Circuit Construction Kit: DC
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Screenshot of the simulation Area Model Decimals
Area Model Decimals
Screenshot of the simulation Area Model Introduction
Area Model Introduction
Screenshot of the simulation Area Model Multiplication
Area Model Multiplication
new-ribbon Screenshot of the simulation Energy Forms and Changes
Energy Forms and Changes
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Basics
Equality Explorer: Basics
Screenshot of the simulation Estimation
Estimation
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Equality
Fractions: Equality
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Mixed Numbers
Fractions: Mixed Numbers
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
Screenshot of the simulation Glaciers
Glaciers
Screenshot of the simulation The Greenhouse Effect
The Greenhouse Effect
Screenshot of the simulation Ladybug Motion 2D
Ladybug Motion 2D
new-ribbon Screenshot of the simulation Masses and Springs: Basics
Masses and Springs: Basics
Screenshot of the simulation Masses & Springs
Masses & Springs
Screenshot of the simulation Maze Game
Maze Game
Screenshot of the simulation The Moving Man
The Moving Man
Screenshot of the simulation Natural Selection
Natural Selection
Screenshot of the simulation Projectile Motion
Projectile Motion
Screenshot of the simulation Proportion Playground
Proportion Playground
Screenshot of the simulation Signal Circuit
Signal Circuit
Screenshot of the simulation Salts & Solubility
Salts & Solubility
Screenshot of the simulation Sound
Sound
Screenshot of the simulation Sugar and Salt Solutions
Sugar and Salt Solutions