Densidade


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Densidade
वर्णन Serie sistemática para apropriação do conceito de densidade.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द densidade, massa, volume
सादश्य घनता


लेखक Pollyana Ematne
शाळा/संस्था Unesp
दाखल दिनांक 1/25/22
आद्यवत 1/25/22