energia mecanica


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक energia mecanica
वर्णन transformações de energia
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Remote Learning
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द energia cinetica, energia mecanica, energia potencial
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क


लेखक Alfredo Melk
शाळा/संस्था Alfredo
दाखल दिनांक 6/2/21
आद्यवत 6/2/21