Lei de Coulomb


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lei de Coulomb
वर्णन Alguns questionamentos sobre a Lei de Coulomb.
विषय भू विज्ञान, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, Remote Learning, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Lei de Coulomb; Força Elétrica; Interação.
सादश्य कुलोम्ब चा नियम (HTML5)


लेखक MATEUS PATRÍCIO PEREIRA
शाळा/संस्था EEEFM Manoel Medeiros de Araújo
दाखल दिनांक 5/17/21
आद्यवत 5/17/21