Kinetic and Potential Energy


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Kinetic and Potential Energy
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Remote Learning, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Energy, Friction, Kinetic, Potential
सादश्य Energy Skate Park (HTML5), एनर्जी स्केट पार्क , एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5), एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)


लेखक Nicole Ricci
संपर्क ईमेल RicciN@mpa.swecet.org
शाळा/संस्था Marshall's Park Academy
दाखल दिनांक 2/1/21
आद्यवत 2/1/21