Pendulum


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Pendulum
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Persian
खुणेचे शब्द Energy, Friction, Gravity, Pendulum, Period
सादश्य लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5)


लेखक Dr. Nafiseh Nasr
शाळा/संस्था Shahid Beheshti University
दाखल दिनांक 12/18/20
आद्यवत 12/19/20