conservation of mechanical energy


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक conservation of mechanical energy
वर्णन this worksheet was made for conservation of mechanical energy using energy skateboard simulation
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवी
प्रकार Remote Learning, प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द conservation of energy, mechanical energy
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5)


लेखक sara eid
शाळा/संस्था sara eid
दाखल दिनांक 11/28/20
आद्यवत 11/28/20