Worksheet


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Worksheet
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Projectile Motion / Motion
सादश्य Projectile Motion


लेखक Ameen Zaeteni
शाळा/संस्था University Of Sharjah
दाखल दिनांक 11/27/20
आद्यवत 11/27/20