Projectile Motion Lab Report


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Projectile Motion Lab Report
वर्णन Lab report to help students get high marks and know more about The projectile motion
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Velocity, acceeration, time
सादश्य Projectile Motion


लेखक Reem Ibrahim
संपर्क ईमेल elreemm1029@gmail.com
शाळा/संस्था Abdul Raheem
दाखल दिनांक 11/21/20
आद्यवत 11/21/20