Projectile Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Projectile Motion
वर्णन solving problems using a simulation
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Remote Learning, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द projectile motion
सादश्य Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion


लेखक Shahad Alhosani
शाळा/संस्था University of Sharjah
दाखल दिनांक 11/21/20
आद्यवत 11/21/20