Projectile Motion (#lab)


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Projectile Motion (#lab)
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द motion, projectile motion
सादश्य Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion


लेखक mohamed erfan
शाळा/संस्था university of sharjah (UOS)
दाखल दिनांक 11/19/20
आद्यवत 11/19/20