Conservation Of Mechanical Energy


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Conservation Of Mechanical Energy
वर्णन In this experiment we verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy and to study the difference between conservative and non-conservative forces
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Conservation of Mechanical Energy, Conservative Force, Kinetic Energy, Non-Conservative Force, Potential Energy
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5)


लेखक Mohammad Khan
शाळा/संस्था University Of Sharjah
दाखल दिनांक 11/15/20
आद्यवत 11/15/20