project motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक project motion
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवी
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द lab2233
सादश्य Projectile Motion


लेखक Rodha Hamid
संपर्क ईमेल Rodha.hamid12@gmail.com
शाळा/संस्था University of sharjah
दाखल दिनांक 11/15/20
आद्यवत 11/15/20