projectile motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक projectile motion
वर्णन Projectile Motion Work Sheet Includes the questions
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द air resistance, motion, projectile, velocity
सादश्य Projectile Motion


लेखक Adnan Jabari
शाळा/संस्था sharjah university
दाखल दिनांक 11/9/20
आद्यवत 11/9/20