projectile motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक projectile motion
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द motion, projectile
सादश्य Projectile Motion


लेखक Abdul Halim
संपर्क ईमेल U20103451@sharjah.ac.ae
शाळा/संस्था University of Sharjah
दाखल दिनांक 11/8/20
आद्यवत 11/8/20