Energy Skate Park: Basics


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Energy Skate Park: Basics
वर्णन see how position affects the potential and kinetic energy in an object.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Guided Activity, इतर, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Energy, KE, PE, motion, skate
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5)


लेखक Ghadeer Abdulla A Almahwity
शाळा/संस्था Ghadeer Abdulla A Almahwity
दाखल दिनांक 11/6/20
आद्यवत 11/6/20