Electricity and Circuit construction.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Electricity and Circuit construction.
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Conductor, Electricity, Insulator, Series circuit, parallel circuit
सादश्य DC प्रवाह्ची आभासी प्रयोगशाळा (HTML5)


लेखक Muhammad Abdul Rahim
शाळा/संस्था University of Sharjah
दाखल दिनांक 10/16/20
आद्यवत 10/16/20