Empuje Hidrostática


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Empuje Hidrostática
वर्णन
विषय इतर, भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर इतर, पदवी, पदवीपुर्व - Intro, पदवीपूर्व - प्रगत
प्रकार इतर, प्रयोगशाळा
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द Arquimedes, Hidrostatica, Pascal, Walter Manuel Trujillo Yaipen
सादश्य घनता


लेखक walter Manuel Trujillo Yaipen
शाळा/संस्था I.E.P. Beata Imelda
दाखल दिनांक 10/11/20
आद्यवत 10/22/20