Ranking Specific Heat Capacities


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Ranking Specific Heat Capacities
वर्णन This short activity gets students to determine the relative (qualitative) specific heat capacities of four different materials.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द specific heat capacity
सादश्य ऊर्जेचे प्रकार आणि त्यांचे रूपांतर (HTML5)


लेखक Jason Law
शाळा/संस्था TDSB
दाखल दिनांक 5/27/20
आद्यवत 5/27/20