PhET Energy Forms and Changes Virtual Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक PhET Energy Forms and Changes Virtual Lab
वर्णन This activity introduces the physical science concept of specific heat capacity through exploration.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द brick, heat, high school, iron, physics, specific heat capacity, sph3u, temperature, water
सादश्य ऊर्जेचे प्रकार आणि त्यांचे रूपांतर (HTML5), Energy Forms and Changes


लेखक Kevin McCormack
शाळा/संस्था St. Patrick C.S.S
दाखल दिनांक 5/14/20
आद्यवत 5/14/20