Electric Circuits Simulation: Building Models


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Electric Circuits Simulation: Building Models
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Remote Learning, प्रयोगशाळा
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द DC circuits
सादश्य विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC  (HTML5)


लेखक Larry Smith
शाळा/संस्था Snow College
दाखल दिनांक 4/17/20
आद्यवत 4/17/20