Investigating time period of a simple pendulum


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Investigating time period of a simple pendulum
वर्णन Investigate the factors affecting time period of a simple pendulum. Determine gravitational field strength at a location by swinging a simple pendulum and performing curve fitting on linearized data.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द curve fitting, data linearization, simple pendulum, time period
सादश्य लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5)


लेखक Arooj Mukarram
शाळा/संस्था The Prairie School
दाखल दिनांक 4/14/20
आद्यवत 4/14/20