Net force


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Net force
वर्णन A basic activity to show forces as vectors to Middle School (8th grade) students an calculate net force.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द forces, middle school, net, physics, simulation
सादश्य बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5)


लेखक Juan Carlos Fajardo
शाळा/संस्था IES CLARA CAMPOAMOR
दाखल दिनांक 4/6/20
आद्यवत 4/6/20