Determination of Value of Universal Gravitational Constant


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Determination of Value of Universal Gravitational Constant
वर्णन Determination of Value of Universal Gravitational Constant
विषय गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवी, पदवीपुर्व - Intro, पदवीपूर्व - प्रगत, प्राथमिक, माध्यमिक
प्रकार Discussion Prompts, Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Newtons Law, Universal Gravitational Constant
सादश्य लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5)


लेखक Dr Akhlaq Ahmad
शाळा/संस्था Umm Al Qura University
दाखल दिनांक 3/26/20
आद्यवत 3/26/20