Addition of Vectors by its Components


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Addition of Vectors by its Components
वर्णन Addition of Vectors by its Components
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro, प्राथमिक, माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Addition of Vectors, Components, Vectors
सादश्य सदिश राशींची बेरीज (HTML5)


लेखक Dr Akhlaq Ahmad
शाळा/संस्था Umm Al Qura University
दाखल दिनांक 3/26/20
आद्यवत 3/26/20