Laboratorio Segunda Ley de Newton


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Laboratorio Segunda Ley de Newton
वर्णन En esta simulación se podrá comprobar el estudio de la fuerza de fricción sobre algunos cuerpos.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द Fisica, fuerza de fricción, leyes de newton
सादश्य बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5)


लेखक José Darío Porto
शाळा/संस्था Universidad Nacional de Colombia
दाखल दिनांक 3/9/20
आद्यवत 3/9/20