Graphing Slope Intercept


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Graphing Slope Intercept
वर्णन
विषय गणित
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Algebra, Linear Equations, Slope, Slope-Intercept Form
सादश्य Graphing Slope-Intercept (HTML5)


लेखक Fernanda Saavedra
शाळा/संस्था PhET
दाखल दिनांक 3/2/20
आद्यवत 3/2/20