Soma de Vetores


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Soma de Vetores
वर्णन Esta atividade tem por finalidade construir a noção de vetores , a soma pelos métodos poligonal e paralelogramo
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Vetores, método Paralelogramo, método Poligonal
सादश्य सदिश राशींची बेरीज (HTML5)


लेखक Juciane1 Matrtins
शाळा/संस्था Escola Estadual Dr. Ernane Vilela Lima
दाखल दिनांक 3/1/20
आद्यवत 3/1/20