Transformação Isotérmica (Lei de Boyle)


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Transformação Isotérmica (Lei de Boyle)
वर्णन Plano de aula e roteiro de atividade sobre transformação isotérmica com uso de simulação.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द gases ideiais, transformação isotérmica
सादश्य वायूंचे गुणधर्म (HTML5)


लेखक Fábio Bartolomeu Santana
शाळा/संस्था Instituto Federal do Paraná
दाखल दिनांक 1/29/20
आद्यवत 2/24/20