Pràctica llei d'Ohm


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Pràctica llei d'Ohm
वर्णन Pràctica llei d'Ohm on aplicar competències bàsiques de representació gràfica i interpretació.
विषय इतर, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Discussion Prompts, Guided Activity, गृहपाठ
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Catalan
खुणेचे शब्द Ohm
सादश्य ओहमचा नियम (HTML5)


लेखक Nil Toro
संपर्क ईमेल niltoro@santgervasi.org
शाळा/संस्था Escola Sant Gervasi
दाखल दिनांक 12/3/19
आद्यवत 12/3/19