Introducción al modelo de Electrostática


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Introducción al modelo de Electrostática
वर्णन Hoja de trabajo del estudiante con experimentos y simulaciones como introducción al tema de electrostática.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द carga, electrización, electrostática, globos
सादश्य फुगा आणि स्थिरविद्युत (HTML5)


लेखक Diana López
संपर्क ईमेल Diana.LopezTavares@colorado.edu
शाळा/संस्था PhET
दाखल दिनांक 11/26/19
आद्यवत 11/26/19