Regents Physics- Projectile Motion Intro


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Regents Physics- Projectile Motion Intro
वर्णन Use as an Intro to a unit on Projectile Motion, once students understand Free Fall motion.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Projectile Motion Regents Physics
सादश्य Projectile Motion (HTML5)


लेखक Alex Reyda
शाळा/संस्था clcs
दाखल दिनांक 10/31/19
आद्यवत 10/31/19