Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Força, aceleração, massa, velocidade
सादश्य बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5)


लेखक Cremilson Souza
शाळा/संस्था Escola
दाखल दिनांक 5/20/19
आद्यवत 5/20/19