Energia cinetica y potencial, calculo


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Energia cinetica y potencial, calculo
वर्णन Calcular la energia cinetica, potencial y trabajo del patinador
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish (Mexico)
खुणेचे शब्द Energia cinetica
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क , एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5), एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)


लेखक Gerardo Sarmiento
शाळा/संस्था CETis 63
दाखल दिनांक 5/15/19
आद्यवत 5/15/19