Movimento Uniforme e Uniformemente Variado


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Movimento Uniforme e Uniformemente Variado
वर्णन Esta atividade está relacionada com o Movimento Uniforme e Uniformemente Variado.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Velocidade, aceleração, posição, tempo.
सादश्य The Moving Man


लेखक Cremilson Souza
शाळा/संस्था Escola Estadual Antonio Caio
दाखल दिनांक 5/3/19
आद्यवत 5/3/19