Eating & Exercise Simulation Lesson


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Eating & Exercise Simulation Lesson
वर्णन Explore the various factors that affect overall health through manipulating variables such as diet and exercise and observing the effects.
विषय जीवशास्त्र
स्तर प्राथमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द eating, exercise, health
सादश्य खाणे आणि व्यायाम


लेखक Katie Grobe
संपर्क ईमेल katiegrobe@aol.com
शाळा/संस्था Hunter College
दाखल दिनांक 4/5/19
आद्यवत 4/5/19